Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Nasze Święto
 Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej ustanowione zostało Decyzją Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. MON z 2013 r., poz. 387, z późn. zm.). Obchodzone jest w dniu 27 października każdego roku kalendarzowego. Za ustanowieniem święta w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 roku „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej”, która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komedy Uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno- wojskowej w odrodzonej Polsce.

W dniu 01 lipca 1975 r. na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z 31.05.1975r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień w budynku przy ul. Zamenhofa 32 w Lesznie rozpoczęła funkcjonowanie Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie. Obecnie działalność WKU obejmuje swoim zasięgiem pięć powiatów : powiat grodzki, powiat leszczyński, powiat gostyński, powiat kościański, powiat rawicki.