Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Dzienne stawki
 

Zmiany stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych określa


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2015 poz. 551)

 

    GRUPA UPOSAŻENIA

   STOPIEŃ ETATOWY

Dzienna stawka uposażania zasadniczego według stopnia wojskowego żołnierzy rezerwy odbywających  ćwiczenia wojskowe

0

 

Szeregowy

 

 

89,60

 

 

1

 

Starszy szeregowy

 

 

94,83

 

2

 

Kapral

 

 

119,28

 

3

 

Starszy kapral

 

 

124,08

 

4

 

Plutonowy

 

 

128,30

 

5

 

Sierżant

 

 

134,89

 

6

 

Starszy sierżant

 

 

140

 

7

 

Młodszy chorąży

 

 

             150,42

 

8

 

Chorąży

 

 

156,51

 

9

 

Starszy chorąży

 

 

168,24

 

10

 

Starszy chorąży sztabowy

 

 

178,14

 

11

 

Podporucznik

 

 

200,76

 

12

 

Porucznik

 

 

203,15

 

13

 

Kapitan

 

 

             223,65

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. 2010 r., nr 121, poz. 812)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. 2012 r., poz. 1405)