Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Korpus szeregowych
 

 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCHKorpus szeregowych zawodowych istnieje od 1 lipca 2004 r. Powstał w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej a od lipca 2010 r. także dla żołnierzy powoływanych do służby przygotowawczej.

W pierwszej kolejności uzawodowieniu podlegały wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część etatów dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.


Kto może być powołany do korpusu szeregowych zawodowych?
 
żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum, ma przygotowanie zawodowe, odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą, posiada niezbędne kwalifikacje jakie są wymagane na stanowisku służbowym, na którym ma pełnić służbę wojskową, potwierdzone przez wojskową komendę uzupełnień i posiada stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).


Szeregowi zawodowi. Siła charakteru. Moc możliwości