Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Uposażenie
 


Wybrane stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
dla poszczególnych grup uposażenia obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

 

Zmiany stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych określa


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016 poz. 2278)

 

 

GRUPA UPOSAŻENIA

 

STOPIEŃ ETATOWY

 

MIESIĘCZNIE W ZŁ. (BRUTTO)

 

 

0

 

Szeregowy

 

 

3 200,00

 

 

1

 

Starszy szeregowy

 

 

3 270,00

 

2

 

Kapral

 

 

3 690,00

 

3

 

Starszy kapral

 

 

3 760,00

 

4

 

Plutonowy

 

 

3 830,00

 

5

 

Sierżant

 

 

3 910,00

 

6

 

Starszy sierżant

 

 

4 000,00

 

7

 

Młodszy chorąży

 

 

4 110,00

 

8

 

Chorąży

 

 

4 230,00

 

9

 

Starszy chorąży

 

 

4 370,00

 

10

 

Starszy chorąży sztabowy

 

 

4 510,00

 

11

 

Podporucznik

 

 

4 720,00

 

12

 

Porucznik

 

 

4 780,00

 

13

 

Kapitan

 

 

4 970,00

 

14

 

Major

 

 

5 480,00

 

15

 

Podpułkownik 

 

 

6 090,00

 

16

 

Pułkownik 

 

 

7 360,00

 

17

 

Generał brygady

 

 

9 460,00

 

18

 

Generał dywizji

 

 

10 860,00

 

19

 

Generał broni

 

 

12 560,00

 

20

 

Generał

 

 

15 960,00