Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Przydatne kwalifikacje
 KWALIFIKACJE PRZYDATNE W WOJSKU

 

 

Zgodnie z § 2

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku (Dz.U. 2015 poz. 752)

kwalifikacjami przydatnymi w wojsku są kwalifikacje:  • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”;
  • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E”;
  • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „D”;
  • operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
  • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
  • nurka;
  • skoczka spadochronowego;
  • ratownika medycznego;
  • sanitariusza szpitalnego;
  • kucharza.