Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Zostań lekarzem
 Aktualnie w systemie szkolnictwa wojskowego funkcjonują 2 modele pozyskiwania i przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym, które obejmują:

 1. Studia na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej.
 2. absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej poprzez 3 miesięczne studium oficerskie w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Czytaj więcej - Studium oficerskie >>>


Wniosek na pierwszy rok studiów stacjonarnych kandydat składa do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwej wojskowej komendy uzupełnień (do 15 maja), egzamin (lipiec) odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki a po zdanym egzaminie kandydat będzie się kształcił na koszt MON w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Termin składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr w Warszawie za pośrednictwem WKU w Lesznie z kształceniem na UM w Łodzi do 15 maja br.

Pobierz:

Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji studentów cywilnych uczelni medycznych do służby kandydackiej m.in. terminy składania wniosków i zasady postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie:

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  51 – 150 Wrocław
  ul. Czajkowskiego 109
  Telefony: (71) 765 81 51 lub 765 81 79
  https://www.awl.edu.pl/
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  90-647 Łódź,
  Pl. Hallera 1
  Telefony: (42) 272 51 77 lub 272 51 78
  rekrutacja.umed.lodz.pl
 • Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
  00-911 Warszawa,
  ul. Niepodległości 218
  Telefony: (22) 6874 954 lub 6845 883
  www.iwsz.wp.mil.pl