Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Terminarz i miejsce PKLek.
 

 


Terminy funkcjonowania poszczególnych Powiatowych Komisji Lekarskich funkcjonujących na terenie administrowanym przez WKU w Lesznie podczas kwalifikacji wojskowej w 2018 roku:
1. PKLek. Kościan, ul. Bernardyńska 2 (Kolegium UAM)  30.01.2018 - 22.02.2018r.
2. PKLek. Leszno 2 (powiat ziemski) ul. Strzelecka 7  - 26.02.2018 - 14.03.2018r.
3. PKLek. Leszno 1 (miasto Leszno) ul. Strzelecka 7  -   19.03.2018 - 9.04.2018r.
4. PKLek. Rawicz, ul. Westerplatte 2 (Klub Neptun) -  12.03.2018 - 29.03.2018r.
5. PKLek. Gostyń ul. Wrocławska 247 (Komenda PSP) - 5.02.2018 - 26.02.2018r.
W sprawach związanych z terminem wzywania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby podlegające kwalifikacji mogą kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego urzędem miasta lub gminy.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o kwalifikacji wojskowej w 2018r. - POBIERZ