Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Obowiązkowe
 

 

 

      
Wprowadzenie  obowiązkowych  ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy jest uwarunkowane potrzebami Sił Zbrojnych RP, które są związane z uzupełnieniem mobilizacyjnym  jednostek  wojskowych. Ćwiczenia  wojskowe  pozwalają na zapoznanie żołnierzy rezerwy m.in. z nowoczesnym sprzętem oraz uzbrojeniem wojskowym, które jest systematycznie wdrażane w wojsku polskim w ramach modernizacji armii.
Wszelkie uprawnienia oraz powinności jakie posiadają pracodawcy w przypadku powołania żołnierza rezerwy do udziału w realizacji zadań związanych z obronnością są sprecyzowane w Ustawie  o  powszechnym  obowiązku  RP  z dnia 21.11.1967 r. (Dz.U. 2015 poz. 144.)

 


 


Więcej informacji oraz odpowiedzi na wszelkie nurtujące Państwa pytania uzyskacie w:

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lesznie, ul. Zamenhofa 32
nr tel. 261-677-211, 261-677-218