Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Rotacyjne
 Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

  1. odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
  2. mogą  odbywać  ćwiczenia  wojskowe  w   trybie  natychmiastowego  stawiennictwa, nie    częściej  jednak  niż  jeden  raz  w  ciągu  roku  kalendarzowego, a  w  razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu  trwania ćwiczeń  wojskowych  rotacyjnych;
  3. mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
  4. mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz w roku  przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
  5. na wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
  6. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jedniodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne;


       Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu  w  celu   nadania  przydziału  kryzysowego,  mogą odbywać  ćwiczenia  wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

      Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy  niebędące  żołnierzami  rezerwy  w  wyniku  ochotniczego  zgłoszenia  się, także do odbywania ćwiczeń w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa.