Strona Główna BIP Strona Główna
▪ Ochotnicze
          Żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem  rezerwy, może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych poprzez złożenie pisemnego wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
         Złożenie  wniosku  nie  powoduje  obowiązku  powołania  żołnierza  do  odbycia   ćwiczeń wojskowych  i  jest  traktowane  jako  jego zgoda  na  powołanie w  każdym  czasie, jednak nie później niż w ciągi 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
         Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym Wojskowy Komendant Uzupełnień w pierwszej kolejności  powołuje ochotników posiadających  nadany  przydział  mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę  wojskowa i  posiadają  kwalifikacje  przydatne  w  czynnej służbie wojskowej. Zainteresowanych ochotników prosimy o wypełnienie wniosku i odesłanie lub dostarczenie go osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie.