Strona Główna BIP Strona Główna
Świadczenia na rzecz obrony
 

 

Sprawozdanie PM-1

Poniżej zamieszczamy wzory Sprawozdania PM-1 oraz zasady jego sporządzania:

 

Świadczenia osobiste:

 

 1.  Polegające na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
 2. Obowiązku użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych dalej "kurierami".
 3.  Obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony w związku z ćwiczeniami wojskowymi ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, ćwiczeniami w obronie cywilnej oraz ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony, a także w celu dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych.
 4.  W stosunku do kurierów obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony tylko w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych.
 5. Do wykonania różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

 


Świadczenia rzeczowe:

 

 1. Polegające na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.
 2. Polegające na oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do używania przez Siły Zbrojne, jednostki organizacyjne obrony cywilnej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony państwa.

Akty normatywno - prawne:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1534)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych w czasie  pokoju
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie mobilizacji i wojny
 5. Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych w 2016r.