Strona Główna BIP Strona Główna
Zawodowa służba wojskowa w WOT
 
NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ

 

 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie informuje, że istnieje możliwość powołania żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów w niżej wymienionych jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT):

  • 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białystoku,
  • 25 batalion Obrony Terytorialnej w Białystoku,
  • 5 batalion Obrony Terytorialnej w Siedlcach,
  • 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie,
  • 23 batalion Obrony Terytorialnej w Lublinie,
  • 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie,
  • 24 batalion Obrony Terytorialnej w Rzeszowie,


Kandydaci wyrażający wolę pełnienia zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT zobowiązani są złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień „Deklarację zamiaru pełnienia zawodowej służby wojskowej w WOT” wskazując jedną z wyżej wymienionych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej i załączając swój życiorys.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie pod numerem 261-677-222 lub osobiste przybycie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie, pokój nr 015.