Strona Główna BIP Strona Główna
125 bpl w Lesznie
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W LESZNIE
prowadzi  nabór do terytorialnej służby wojskowej w :

125 batalionie piechoty lekkiej w Lesznie

12 WBOT w Poznaniu

 

WOLNE STANOWISKA W NASTĘPUJĄCYCH KORPUSACH OSOBOWYCH:

OFICERÓW, PODOFICERÓW, SZEREGOWYCH

 

TERMINY SZKOLEŃ W 2018 ROKU:

OSOBA BEZ PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO

Wariant I

Szkolenie podstawowe terytorialna służba wojskowa – 16 dniowe (zakończone przysięgą)

1.    28 lipca – 12 sierpnia

Przysięga wojskowa termin:

·         12 sierpnia 2018

 

OSOBA PRZESZKOLONA (po przysiędze)

Wariant I

Szkolenie wyrównawcze terytorialna służba wojskowa – 4 x 2 dni weekendowe 8 dni

1.    lipiec 21- 22, 28-29 sierpień 4-5,11-12

Wariant II

Szkolenie wyrównawcze terytorialna służba wojskowa 8 dni

1.    26 lipca – 2 września

 

Wariant szkolenia do wyboru przez ochotnika

 

Ponadto szkolenia odbywać się będą w sierpniu i listopadzie

 

WSZYTKIE PLANOWANE ĆWICZENIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
W GARNIZONIE LESZNO


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

TEL 261677222, 261677219