Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 

 
Co to jest ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:
o    Obywatelami a administracją
o    Przedsiębiorcami a administracją
o    Instytucjami administracji publicznej
 
ePUAP dla obywateli
 
Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.
Warunki korzystania
Warunki korzystania określają zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie  Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 415) platforma ePUAP odgrywa podstawową rolę w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. Celem zbudowania platformy ePUAP było:
·         stworzenie jednolitego, bezpiecznego, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez  administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej,
·         skrócenie czasu i obniżenie kosztów udostępniania zasobów informacyjnych oraz funkcjonalności systemów dziedzinowych administracji publicznej.
 
Przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej WKU w Lesznie obywatele aktualnie mogą przesłać:
 

 
Aby złożyć do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie pismo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Konto można założyć na stronie » epuap.gov.pl.

Załączniki do przesłanego dokumentu elektronicznego powinny być w jednym z poniższych formatów:
.rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf.

Załączniki można przesłać spakowane do formatu .zip.

Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 3 MB.