Strona Główna BIP Strona Główna
▪Sposób przyjmowania i załatwiania skarg
 

 

Skargi i wnioski rozpatruje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lesznie.

Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie ,ul. Zamenhofa 32 
  • za pośrednictwem ePUAP;
  •  faksem – nr 261 677 206;
  • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie, ul. Zamenhofa 32  w dni robocze w godz. 15.30 do 16.30.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udzielają nieetatowy inspektor ds. skarg i wniosków, tel. 261 677 202.